Wsparcie dla producentów żywności na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe – nabór wniosków od 19.01.2024 r. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Wsparcie dla producentów żywności na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe – nabór wniosków od 19.01.2024 r.

Wsparcie dla producentów żywności na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe – nabór wniosków od 19.01.2024 r.

Od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. można się ubiegać o przyznanie dofinansowania na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Pomoc finansowa na działania promocyjne, informacyjne i marketingowe skierowana jest do grup producentów żywności i ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości. Realizowany w ramach PS WPR 2023-2027 nabór będzie trwał od 19 stycznia do 18 marca 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Pula środków do rozdysponowania to ponad 80 mln zł.

Więcej informacji na stronie ARIMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-producentow-zywnosci-na-dzialania-promocyjne-informacyjne-i-marketingowe--nabor-wnioskow-od-jutra

Grafika: FB ARIMR

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku