Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2024. – terminy i zasady - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2024. – terminy i zasady

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2024. – terminy i zasadyWażne

15 marca rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2024 r.

Uwaga!  Również w tym roku państwowe ośrodki doradztwa rolniczego (w tym Lubuski ODR) zapewnią bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Dokładniejsze informacje u doradców oraz pod linkiem:

https://www.lodr.pl/aktualnosci/doradcy-z-lubuskiego-osrodka-doradztwa-rolniczego-w-kalsku-w-2024-r-pomoga-bezplatnie-wypelnic-wnioski-o-platnosci-bezposrednie-i230

Jak złożyć wniosek?
Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

O jakie wsparcie można zawnioskować?
W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować, tak jak dotychczas o przyznanie:

interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt;
przejściowego wsparcia krajowego;
interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Warto wiedzieć, że:

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2024 r.
Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. (z uwagi na fakt, że 9 czerwca 2024 r. wypada w niedzielę). Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 
Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2024 r. 

Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia
15 września 2024 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta
o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Więcej informacji na stronach MRIRW i ARIMR

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-w-2024-r--terminy-i-zasady

Link: https://www.gov.pl/web/arimr/start-kampanii-doplat-2024

 

 

 

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2024. – terminy i zasady
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku