Więcej czasu na ubieganie się o kredyty płynnościowe - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Więcej czasu na ubieganie się o kredyty płynnościowe

Więcej czasu na ubieganie się o kredyty płynnościowe

Producenci rolni do 31 grudnia 2024 r. mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o preferencyjny kredyt na utrzymanie płynności finansowej z związku z ograniczeniami na rynku zbóż spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

29 czerwca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, wydłużające termin udzielania kredytów płynnościowych do końca bieżącego roku. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w tej sprawie.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wiecej-czasu-na-ubieganie-sie-o-kredyty-plynnosciowe

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku