Ważne funkcje doradztwa - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Ważne funkcje doradztwa

Ważne funkcje doradztwa

– Ważna jest wiedza i jej przekazywanie – to najistotniejsze zadanie doradztwa – podkreślił minister Czesław Siekierski podczas spotkania z dyrektorami jednostek doradztwa rolniczego.

Szefowi resortu rolnictwa towarzyszył podsekretarz stanu Adam Nowak. 

Przyszła WPR
– Od stycznia 2025 roku Polska będzie sprawowała Prezydencję w Unii Europejskiej i musimy zaprezentować naszą wizję przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej – podkreślił minister Czesław Siekierski.

Szef resortu rolnictwa zaapelował do uczestników spotkania o przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie nowej polityki rolnej UE.

– Każde państwo dba o swoje interesy, dlatego my też powinniśmy zaprezentować nasze propozycje – zwrócił uwagę minister.

Minister Czesław Siekierski podkreślił malejącą rolę dopłat bezpośrednich we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR)oraz spadek udziału środków na Wspólną Politykę Rolną w ogólnym budżecie Unii Europejskiej.

– Wdrażane są nowe rozwiązania, bardziej związane z ochroną klimatu, ale do rozwiązania jest też wiele kwestii w zakresie instrumentów rynkowych, ubezpieczeń czy następującej koncentracji ziemi – to wyzwania, które są przed nami – dodał minister.

Sprawy akcesyjne
Omawiając zagadnienia dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej minister Czesław Siekierski poruszył także kwestie dotyczące wymiany handlowej z Ukrainą i przyszłego członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej.

–Ukraina już praktycznie jest w Unii Europejskiej. Ma dostęp do wspólnego rynku, ale nie musi spełniać żadnych wymogów w zakresie produkcji, które obowiązują rolników unijnych – podkreślił minister Siekierski i dodał, że dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie do rozmów akcesyjnych, do dyskusji w ramach Unii Europejskiej.

Rolnicze protesty
– Ceny produktów rolnych są dyktowane głownie przez światowe rynki, ale to Rosja zdestabilizowała rynek zbożowy. Skutki jej agresji na Ukrainę odczuli przede wszystkim rolnicy polscy i rolnicy pozostałych państw przygranicznych – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę, że do tych problemów należy dołączyć również kwestie związane z wcześniejszymi ograniczeniami covidowymi oraz zbytnim otwarciem rynku na produkty rolne z Ukrainy i z jednoczesnym wdrażaniem wymogów Zielonego Ładu.

Powszechne w Europie protesty rolników oraz nasze zabiegi na unijnych forach i osobiste zaangażowanie premiera Donalda Tuska doprowadziły do wycofania się Komisji Europejskiej z niektórych rozwiązań, szczególnie z wymogu ugorowania 4 proc. ziemi oraz z kontroli i kar dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha.

Dzierżawy
Szef resortu rolnictwa przypomniał o pracach związanych z uregulowaniem dzierżaw.

– Podstawowa kwestia dotyczy zapewnienia interesów zarówno właściciela, jak i dzierżawcy ziemi – zwrócił uwagę minister Siekierski.

Dodał przy tym, że zasadniczym uregulowaniem powinno być oparcie dzierżaw o wieloletnie umowy, w których jasno określone będą warunki i korzyści dla obu stron.

Przesunięcia środków w ramach WPR
– Niewiele zostało już czasu i jestem przeciwny znacznemu przesunięciu środków z I do II filara WPR, czyli z płatności na rzecz inwestycji – powiedział minister Czesław Siekierski.

– Jednak w przyszłości dopłaty będą miały coraz mniejsze znaczenie. Dlatego proszę was o analizy i dane, aby lepiej wykorzystywać środki w kolejnej perspektywie finansowej – zaapelował szef resortu rolnictwa.

Szkody w gospodarstwie
Minister Siekierski prosił również o sugestie w zakresie rozwiązań dotyczących szkód spowodowanych przez gwałtowne zjawiska pogodowe.

– Proszę o ocenę – jakie obszary, jaka jest skala zniszczeń, jakie środki i do kogo powinny być kierowane. Jaka powinna być formuła przydzielania środków – mówił minister.

Jednocześnie szef resortu rolnictwa apelował o szybkie przekazywanie informacji o szkodach powstałych w gospodarstwach wskutek przymrozków i gradobić.

Współpraca
Zwracając się do dyrektorów jednostek doradztwa rolniczego minister zwracał uwagę na korzyści z podejmowania ścisłej współpracy ze szkołami rolniczymi, samorządami i urzędami wojewódzkimi.

– Mamy 12 instytutów naukowych i tutaj także widzę wiele możliwości wzajemnie korzystnej współpracy – dodał minister.

Jednocześnie szef resortu zapewnił, że będzie prosił rektorów uczelni rolniczych o zapraszanie przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego na tematyczne seminaria i konferencje naukowe.

Minister mówił również o zacieśnieniu współpracy z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Według ministra kolejnym, naturalnym kierunkiem współpracy jest współpraca z izbami rolniczymi.

– Jak najbardziej ścisła współpraca powinna być realizowana z rolnikami. Najlepiej w ich gospodarstwach – dodał minister Czesław Siekierski i zwrócił jednocześnie uwagę na coraz większe znaczenie procesów cyfryzacji w rolnictwie i konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców.

Wskazał również na konieczność posiadania przez wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego gruntów i prowadzenia poletek doświadczalnych.

Doradca to nie służący
– Doradca to nie służący, a w związku z deficytem doradców w wielu przypadkach zostali oni sprowadzeni do roli wypełniaczy wniosków – stwierdził podsekretarz stanu Adam Nowak.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w zmieniających się warunkach powinno nastąpić poszerzenie zakresu działań doradców.

– Powinni to być m.in. pracownicy zajmujący się kwestią wymiany pokoleniowej na wsi – stwierdził podsekretarz stanu.

Wiceminister podkreślił znaczenie współpracy z uczniami kończącymi szkoły rolnicze.

– Młody człowiek, który kończy szkołę rolniczą, powinien mieć gotowy wniosek w ramach Młodego Rolnika – dodał podsekretarz stanu Adam Nowak.

Za ważne wyzwanie wiceminister uznał m.in. zagadnienia dotyczące produkcji energii w gospodarstwie rolnym, zwłaszcza takim, które posiada zwierzęta - ponad 200 DJP.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wazne-funkcje-doradztwa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3lTMVOxrd3w2AnzVFMohX-4W1Vpl7TEOHMX5A9Wdo4S4ZksDMcVVNDR60_aem_AbZaxKprluZQfxh14f7NFvEvWRiiNwj5tSWG8SKHY12cGzWPZDoXxWi1K2jNsxtqISN_e1jLp5mknevJ0R5KbosD

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku