Warsztaty tworzenie sieci współpracy - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Warsztaty tworzenie sieci współpracy

Warsztaty tworzenie sieci współpracy

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie w zakresie Tworzenia Sieci Współpracy. Szkolenie poprowadzi dwóch moderatorów posiadających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, sieciowania usług w turystyce, tworzących zagrodę edukacyjną, Moderatorów Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego oraz członkowie Kaczawskiej Sieci Współpracy.

Głównym celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do stworzenia sieci współpracy.

Prowadzący poza prezentacją współtworzonej przez siebie Kaczawskiej Sieci Współpracy przeprowadzą uczestników przez proces tworzenia takiej sieci, budowanie zespołu, od ja do my, tworzenia nici połączeń oraz pokażą dwie przykładowe oferty edukacyjne.

Zgłoszenia przyjmuje Sylwia Wawrzyniak-Bodnar    e-mail: s.wawrzyniak@lodr.pl  tel. 68 385 20 91 wew. 344

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku