Uznanie siły wyższej – prawo do otrzymania pomocy - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Uznanie siły wyższej – prawo do otrzymania pomocy

Uznanie siły wyższej – prawo do otrzymania pomocy

7 listopada br. upłynął termin na złożenie zdjęcia geotagowanego lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie praktyk takich jak:

  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowe.

Obie praktyki realizowane są w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Jeżeli przeprowadzenie wspomnianych zabiegów nie było możliwe z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, to w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachodzą przesłanki uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, o których jest mowa w przepisach unijnych.

W sytuacji uznania danego przypadku za działanie siły wyższej, rolnik zachowuje prawo do otrzymania pomocy.

Każdy przypadek wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności powinien zostać zgłoszony do kierownika biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Więcej wiadomości pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uznanie-sily-wyzszej--prawo-do-otrzymania-pomocy

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku