Ubezpieczenia produkcji zwierzęcej z dopłatą do 70 proc. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Ubezpieczenia produkcji zwierzęcej z dopłatą do 70 proc.

Ubezpieczenia produkcji zwierzęcej z dopłatą do 70 proc.

Producenci rolni będą mogli uzyskać refundację 70 proc. składki ubezpieczenia produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu od ryzyka strat spowodowanych przez 36 chorób zwierząt. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy. Pierwszy nabór wniosków o dopłaty jest zaplanowany na październik 2024 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-produkcji-zwierzecej-z-doplata-do-70-proc

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku