Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci - informacja KRUS Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci - informacja KRUS Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci - informacja KRUS Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze

W okresie wakacji w 2024 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2009-2017 (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub uprawniony jest do świadczeń z KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 17 maja 2024 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Wniosek dostępny jest w siedzibie Oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08-31.08.2024 roku.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 08.07-28.07.2024 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 452 31 06. 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku