Szkolenie z szacowania szkód łowieckich - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Szkolenie z szacowania szkód łowieckich

Szkolenie z szacowania szkód łowieckich

Szkolenie z szacowania szkód łowieckich

Szacowanie szkód powstałych w wyniku żerowania zwierzy łownej i ustalenie wysokości odszkodowania za te szkody jest postępowaniem specyficzno-ugodowym. Dlatego poprzez odpowiedni dobór osoby szacującej, polegający także na wyeliminowaniu z tych czynności ludzi niekompetentnych o negatywnym nastawieniu do właściciela lub posiadacza uprawy – jest niezwykle istotny.

Tym i tym podobnym zagadnieniom było poświęcone dwudniowe szkolenie pn. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”, przeprowadzone w dniach 19 i 20 września br. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Szkolenie miało na celu poznanie przez uczestników najnowszych regulacji prawnych w zakresie Prawa łowieckiego, umiejętności stosowania procedur szacowania szkód łowieckich, znajomość przepisów KPA w zakresie dotyczącym ww. Pł oraz udoskonalenie umiejętności mediacji w sytuacjach dotyczących szacowania szkód łowieckich. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. W rolę wykładowców wcielili się specjaliści oraz biegły sądowy z dziedziny szacowania szkód łowieckich. W szkoleniu uczestniczyli doradcy z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego „Wrzos” w Radomiu oraz Koła Łowieckiego „Ryś” w Leśnym Dworze (woj. pomorskie) oraz członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej. Łącznie 19 uczestników.              

Podczas wykładów uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami szacowania szkód łowieckich w wybranych uprawach i płodach rolnych. Podczas ćwiczeń obliczano szkody w zbożach, rzepaku, kukurydzy, użytkach zielonych, ziemniakach oraz sadach. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzający wiadomości, który był podstawą do wydania zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.

Krzysztof Roślik – Koordynator ds. szkód łowieckich w LODR

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku