Szkolenie pszczelarskie - ZAPISY ZAMKNIĘTE - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Szkolenie pszczelarskie - ZAPISY ZAMKNIĘTE

Szkolenie pszczelarskie - ZAPISY ZAMKNIĘTE

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku organizuje w dniu 8 marca 2024 roku o godzinie 10:00, szkolenie pszczelarskie w ramach Działania I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej” na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

- zapisy zamknięte -

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


Uczestnikiem szkolenia może być:
1) pszczelarz posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpis do rejestru PLW;
2) osoba planująca założenie pasieki – o ile złoży stosowne oświadczenie o tym, że planuje prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera) i wystąpić o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zakaźnej.


Kartę zgłoszenia na szkolenie w załączniku

UWAGA: osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie e-mailowe przesłane na adres wskazany w niniejszej karcie.

Program szkolenia znajduje się w załączniku (zał.2)


Informacji udziela: Pani Kamila Janiszewska, Starszy specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska
tel. 68 385 20 91 wew. 347
tel. kom. 690 511 578
k.janiszewska@lodr.pl

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku