Szkolenie Integrowana Produkcja Roślin - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Szkolenie Integrowana Produkcja Roślin

Szkolenie Integrowana Produkcja Roślin

Ostatnia szansa dla osób chcących skorzystać z ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin dla zasiewów planowanych na tegoroczną jesień !!!

LODR organizuje szkolenie z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin – termin 1-2 lipca, miejsce szkolenia: LODR Kalsk (początek szkolenia godz. 9.00)

Odbycie szkolenia jest niezbędne dla osób chcących rozpocząć produkcję w systemie IP i otrzymać dofinansowanie w ramach ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin. Jednym z koniecznych wymogów jest wybór jednostki certyfikującej i zgłoszenie chęci uczestnictwa w systemie do wybranej jednostki certyfikującej (aktualna lista jednostek certyfikujących znajduje się na stronie: http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/). Zgłoszenia dokonuje się corocznie, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Ze względu na podane terminy jest to być może ostatnia szansa aby zdobyć uprawnienia w terminie i objąć certyfikacją planowane na jesień zasiewy ozimin.

Zapisów można dokonywać poprzez stronę internetową lub telefonicznie: Karol Klementowski: 513 978 933

Kontakt w sprawach merytorycznych: Tomasz Sakowicz tel: 513 979 507

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku