Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--pomoc-dla-producentow-rolnych

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku