Świat się kręci wokół wsi – IV ogólnopolski konkurs filmowy - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Świat się kręci wokół wsi – IV ogólnopolski konkurs filmowy

Świat się kręci wokół wsi – IV ogólnopolski konkurs filmowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmuje MRIRW do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać pozytywny wpływ 20-letniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rozwój polskiej wsi. Chcemy zaprezentować, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki narodowej, która efektywnie wykorzystuje fundusze unijne, i która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Naszym celem jest również pokazanie rolników, którzy pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. 

Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Dodatkowe informacje
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iv-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi---2024-r

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.gov.pl/web/kowr/aktualnosci

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku