Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowychWażne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało stawki płatności w ramach Ekoschematów obszarowych.

Więcej informacji na stronie MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stawki-platnosci-w-ramach-ekoschematow-obszarowych

Wysokość stawek określona jest w załączniku.

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku