Środki na akcję profrekwencyjną - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
GENERALI marzec -kwiecien 2024

Środki na akcję profrekwencyjną

Środki na akcję profrekwencyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2024 r., aby zapewnić środki na realizację akcji profrekwencyjnej w gminach do 20 tys. mieszkańców. zabudowania wiejskie

Zwiększone zostały wydatki Rezerwy Celowej na:

  • działalność kół gospodyń wiejskich,
  • orkiestr dętych,
  • klubów sportowych.

Dzięki wprowadzonej zmianie zapewnione zostały środki w kwocie: 1.065.500 tys. zł.

Więcej wiadomości pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/srodki-na-akcje-profrekwencyjna

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku