Środki na akcję profrekwencyjną - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Środki na akcję profrekwencyjną

Środki na akcję profrekwencyjną

Rada Ministrów przyjęła projekt poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2024 r., aby zapewnić środki na realizację akcji profrekwencyjnej w gminach do 20 tys. mieszkańców. zabudowania wiejskie

Zwiększone zostały wydatki Rezerwy Celowej na:

  • działalność kół gospodyń wiejskich,
  • orkiestr dętych,
  • klubów sportowych.

Dzięki wprowadzonej zmianie zapewnione zostały środki w kwocie: 1.065.500 tys. zł.

Więcej wiadomości pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/srodki-na-akcje-profrekwencyjna

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku