Sołtyska Kalska Krystyna Talaga została "Sołtysem Roku 2023" w Polsce - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Sołtyska Kalska Krystyna Talaga została "Sołtysem Roku 2023" w Polsce

Sołtyska Kalska Krystyna Talaga została "Sołtysem Roku 2023" w Polsce Ważne

Jesteśmy dumni! Nasza koleżanka z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, doradca ds. aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich Krystyna Talaga, Sołtys Kalska, została laureatką konkursu Gazety Sołeckiej na "Sołtysa Roku 2023". Uroczystość wręczenia okolicznościowego pucharu, dyplomu i innych nagród odbędzie się na początku lipca w siedzibie Senatu RP. Krystynie bardzo mocno i serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni, że mamy możliwość, przyjemność i zaszczyt pracować z osobą tak oddaną swoim obowiązkom, tak kochającą swoją miejscowość. A mieszkańcom Kalska po cichutku zazdrościmy tak operatywnej i pracowitej Sołtyski! Gratulujemy raz jeszcze Krysiu!!!  

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku