Sieć Liderek Wiejskich — ostatnie dni na zgłoszenia - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Sieć Liderek Wiejskich — ostatnie dni na zgłoszenia

Sieć Liderek Wiejskich — ostatnie dni na zgłoszenia

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił nabór do projektu "Sieć Liderek Wiejskich", skierowanego do kobiet aktywnie zaangażowanych w działalność kół gospodyń wiejskich. Jego celem jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy, budowanie trwałych relacji między uczestniczkami oraz wzmocnienie ich kompetencji jako liderów lokalnych społeczności.

Więcej informacji pod linkami:

  1. https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/siec-liderek-wiejskich-ostatnie-dni-na-zgloszenia?fbclid=IwAR11C8ur_rcPphiy7LuFFwu15t1u7TfQlCn1gCPvJnMxCeDJ0oQpEy0M2NU
  2. https://efrwp.pl/projekty/siec-liderek-wiejskich/
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku