Rozwój małych gospodarstw – wciąż można się ubiegać o dofinansowanie - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Rozwój małych gospodarstw – wciąż można się ubiegać o dofinansowanie

Rozwój małych gospodarstw – wciąż można się ubiegać o dofinansowanie

O pomoc finansową mogą się starać rolnicy, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym musi wynosić poniżej 25 tys. euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, który wynosi co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też przedłożyć biznesplan z koncepcją zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu jego orientacji rynkowej. Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw--wciaz-mozna-sie-ubiegac-o-dofinansowanie

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku