Rozwój małych gospodarstw i premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Rozwój małych gospodarstw i premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027

Rozwój małych gospodarstw i premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach dwóch interwencji realizowanych z budżetu PS WPR 2023-2027: I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników, mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Wniosek o płatność pierwszej raty pomocy należy złożyć w terminie:

  • 6 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw,
  • 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy – w przypadku interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Wniosek o płatność drugiej raty pomocy należy złożyć w terminie:
po zrealizowaniu operacji, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku inwestycji w Rozwój małych gospodarstw;

po zrealizowaniu biznesplanu, w I kwartale roku następującego po roku docelowym, jednak nie później niż do 31 marca 2029 r. – w przypadku Premii dla młodych rolników.
Wypłata pomocy nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Ocena wniosku, oprócz kontroli administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi regulaminami naborów może obejmować również kontrolę na miejscu.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków o płatność, co pozwoli na przystąpienie do ich oceny i weryfikacji spełnienia przez beneficjenta warunków do wypłaty pomocy oraz szybką realizację płatności.

Link do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność:

Rozwój małych gospodarstw – nabór wniosków od 28 września do 24 listopada 2023 r. -

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw---nabor-wnioskow-od-28-wrzesnia-do-27-pazdziernika-2023-r

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków od 30 sierpnia do 27 października 2023 r. -

https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-od-30-sierpnia-do-29-wrzesnia-2023-r


Premie dla młodych rolników – nabór wniosków od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. -

https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-od-19-czerwca-do-16-sierpnia-2024-r

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku