Realizacja normy GAEC 7 – zmiany w aplikacji eWniosekPlus - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Realizacja normy GAEC 7 – zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Realizacja normy GAEC 7 – zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

W przypadku gdy rolnik zamierza stosować dywersyfikację upraw w gospodarstwach:

od 10 do 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 2 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. w strukturze zasiewów;

powyżej 30 ha gruntów ornych – należy posiadać 3 uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc. w strukturze zasiewów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus-w-zakresie-normy-gaec7-na-rok-2024-oraz-platnosc-dla-malych-gospodarstw.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/realizacja-normy-gaec-7--zmiany-w-aplikacji-ewniosekplus?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0EbtrIhSnzwg47aoXFaOF_jBXWMLyGqQ82mRdmuQEE_Y4csE0xBMdsQE8_aem_AbTDZMuQT4meHTyD7rqQ-9XYvWoy89x_rwt8p10y9MbGyu4r0RZatYfwpk5RHOFAMqq1mUQiLbkHILlZ0gO5oFUP

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku