Publikacja rozporządzenia w sprawie stawek płatności dobrostanowych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Publikacja rozporządzenia w sprawie stawek płatności dobrostanowych

MRIRWWażne
MRIRW

W Dzienniku Ustaw dziś, 26 kwietnia 2024 r., ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek płatności w Ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności.

Do wyliczenia stawek w ogłoszonym rozporządzeniu przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Budżet na płatności
Zgodnie z treścią rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Budżet na płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do świń i bydła
W przypadku płatności dobrostanowej w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia oraz bydło wartość jednego punktu wynosi 104 zł.

Tabela 1 (załącznik 1)

Stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt

Tabela 2 (załącznik 2)

Degresywność płatności dobrostanowej
Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem następujących progów degresywności:

do 100 DJP – 100 proc. płatności;
powyżej 100 do 150 DJP – 75 proc. płatności;
powyżej 150 DJP – brak płatności.
W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r. (Dz. U. poz. 645).

Więcej informacji na stronie MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-rozporzadzenia-w-sprawie-stawek-platnosci-dobrostanowych?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR05vTPOu1AIeuH4Xm0HMj_nIMb-a_Db_Hpbv8nws0uykiUETsNQ2WeER3A_aem_AR8rxOO5Qu-71U2r0kzj8GxZrMbx8p56YvGbirobbeg0B9tNvxzwk7KdEeG48m5bGxdEQEN_QPN9mjAMfN6cg_PM

 

MRIRW
MRIRW
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku