PS WPR 2023-2027 Interwencje w sektorze pszczelarskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

PS WPR 2023-2027 Interwencje w sektorze pszczelarskim

PS WPR 2023-2027 Interwencje w sektorze pszczelarskim
PS WPR 2023-2027 Interwencje w sektorze pszczelarskim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 20 Umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” realizowanej w roku pszczelarskim 2023, organizacje pszczelarskie, które otrzymały środki finansowe w ramach w/w interwencji, zobowiązane są do wypłacenia każdemu pszczelarzowi kwotę refundacji w wysokości obliczonej i wskazanej przez ARiMR, w terminie 45 dni od daty wpływu środków finansowych na rachunek organizacji pszczelarskiej.

Przedmiotowy obowiązek wypłaty środków finansowych pszczelarzom w powyżej wskazanym terminie, będzie podlegał kontroli.

Pozostałe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku