PROW 2014-2020: planowane zwiększenie limitu środków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

PROW 2014-2020: planowane zwiększenie limitu środków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)

PROW 2014-2020: planowane zwiększenie limitu środków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)Ważne

Informujemy, że MRiRW przygotowało zmianę Planu finansowego PROW 2014-2020.

W wyniku planowanej zmiany zwiększy się budżet w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D).

Zwiększenie limitu środków będzie dotyczyło naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku.

18 marca 2024 r. Komitet Monitorujący PROW 2014–2020 pozytywnie zaopiniował zmiany uchwałą nr 238. Dotyczą one przesunięcia środków pomiędzy instrumentami wsparcia PROW 2014-2020. Dzięki temu alokacja dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” może się zwiększyć o ponad 135 mln euro.  

Zmiana czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów, a następnie na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/prow-2014-2020-planowane-zwiekszenie-limitu-srodkow-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-obszar-d

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku