Projektowane stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Projektowane stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt

Projektowane stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku.

Do wyliczeń przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny, kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro. 

Budżet na płatności
Zgodnie z projektem rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro.  Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej. 

Budżet na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do świń i bydła
W przypadku płatności dobrostanowej w odniesieniu do zwierząt gatunków świnia oraz bydło projektowana wartość jednego punktu wynosi 104,00 zł.

Tabela 1 - załącznik 1

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt

Tabela 2 - załącznik 2

Degresywność płatności dobrostanowej
Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

do 100 DJP - 100% płatności,
powyżej 100 DJP do 150 DJP - 75% płatności,
powyżej 150 DJP - brak płatności.
W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach.

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek dobrostanowych został przekazany do konsultacji społecznych. Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do naliczania i wypłaty tych płatności.

Więcej informacji na stronie MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projektowane-stawki-platnosci-w-ramach-ekoschematu-dobrostan-zwierzat

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku