Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością” bardzo ważne zmiany dla wnioskodawców - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością” bardzo ważne zmiany dla wnioskodawców

Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością” bardzo ważne zmiany dla wnioskodawców

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa o samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,
 • Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu punktowego – preferowane osoby w wieku 4-65 lat oraz rodziny, w których jest więcej osób spełniających warunki udziału w programie,
 • Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może skontrolować beneficjenta,
 • Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Nabór wniosków
Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem
www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  • do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  • do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku