Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa – nabór wniosków na wybór LSR - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa – nabór wniosków na wybór LSR

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa – nabór wniosków na wybór LSR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (FER).

Termin składania wniosków: od 10 lipca 2024 r. do 6 września 2024 r.

Szczegóły dotyczące naboru
Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej w ogłoszeniu: Ogłoszenie o konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) w priorytecie 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (rybactwo.gov.pl).

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr. tel. 22 623 29 72 lub pod adresem e-mail: sekretariat.DR@minrol.gov.pl

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-fundusze-europejskie-dla-rybactwa--nabor-wnioskow-na-wybor-lsr

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku