Premie dla młodych rolników – 200 tys. zł do wzięcia - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Premie dla młodych rolników – 200 tys. zł do wzięcia

Premie dla młodych rolników – 200 tys. zł do wzięciaWażne

Do 16 sierpnia 2024 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie premii na rozpoczęcie i rozwój działalności. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie online – przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. W ramach trwającego naboru przyjęto na razie 30 wniosków.

O wsparcie, które jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia (z wyłączeniem stażu pracy) w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, i rozpocznie uzupełnianie wykształcenia najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć np. na:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu (w tym sprzętu komputerowego) czy pojazdów, które służą wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych
 • produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o
 • przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

140 tys. zł –  po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;
60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nabór trwa od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Do tej pory złożono 30 wniosków.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--200-tys-zl-do-wziecia

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku