Pomoc dla producentów zbóż - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Pomoc dla producentów zbóż

MRIRWWażne
MRIRW

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego będzie realizowana pomoc w formie dopłat dla producentów zbóż.

Beneficjenci
Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Stawki
Stawki pomocy będą zróżnicowane i będą wynosiły:

200 zł/t zbóż sprzedanych od 1stycznia do 10 marca,
300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.
w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.

Szczegóły
Wnioski o przyznanie pomocy producenci zbóż będą mogli składać do 5 czerwca br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na realizację pomocy zaplanowano 2,1 mld zł.

Więcej informacji pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-producentow-zboz

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku