Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich ogłasza inaugurację pierwszej edycji plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich ogłasza inaugurację pierwszej edycji plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”.

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich ogłasza inaugurację pierwszej edycji plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”.

Akcja ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego oraz samych samorządowców, którrzy wykazują szczególne zaangażowa

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich ogłasza inaugurację pierwszej edycji plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”. Akcja ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego oraz samych samorządowców, którrzy wykazują szczególne zaangażowanie i wsparcie dla lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://kolagospodynwiejskich.org/2023/12/30/juz-2-stycznia-startuje-pierwszy-w-polsce-plebiscyt-samorzad-przyjazny-kgw-organizowany-przez-polski-zwiazek-kol-gospodyn-wiejskich/

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku