Organizacje producentów owoców i warzyw: siła wyższa – dochowaj terminu zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Organizacje producentów owoców i warzyw: siła wyższa – dochowaj terminu zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Organizacje producentów owoców i warzyw: siła wyższa – dochowaj terminu zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

ARIMR przypomina, że w przypadku gdy w gospodarstwach członków organizacji producentów owoców i warzyw wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zaistniałymi w ostatnich tygodniach, w postaci przymrozków wiosennych, istnieje możliwość zakwalifikowania takiego zdarzenia jako przejawu siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w takim przypadku jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w ciągu 30 dni roboczych od dnia, w którym siła wyższa miała miejsce oraz właściwe udokumentowanie przez organizację producentów przypadków związanych z ujemnymi skutkami panujących warunków atmosferycznych. Z przedstawionych przez organizację dokumentów powinna wprost wynikać informacja o wielkości plonów, które nie zostały uzyskane w związku z zaistnieniem siły wyższej.

Dokumenty do pobrania - https://www.gov.pl/web/arimr/organizacje-producentow-owocow-i-warzyw

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku