Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe

Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszoweWażne

W dniach 25-26 czerwca 2024r. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w Kalsku realizuje dwudniową operację w ramach której odbędą się wizyty rolników do trzech obiektów demonstracyjnych, dwa zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego:

  1. Stacji Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Świebodzinie ul. Słoneczna 34, 66-200 Świebodzin, gdzie prowadzone są badania produkcja roślin białkowych na nasiona, jest to obiekt typu A obejmuje uprawę soi, groch siewny, łubinu żółty i wąskolistny gatunków z Listy Odmian Zalecanych na województwo lubuskie.
  2. Gospodarstwo Rolne typu B Marcin Jędrzy Podmokle Małe 39a, 66-110 Babimost, obejmujące uprawę soi oraz łubin żółty wykorzystane w żywieniu kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie. Podczas wizyty w gospodarstwie demonstracyjnym, zostaną przedstawione rozwiązania uwzględniające zagadnienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz w ekstruderze pod ciśnieniem, dla kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.
  3. Trzeci w województwie wielkopolskim obiekt typu C podmiot wytwarzający pasze dla zwierząt gospodarskich (świnie, drób) wytwórnia pasz LIRA ul. Gen. Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń, z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju. Zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego.

Obiekty demonstracyjne są założone i prowadzone zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekunów naukowych, którymi są pracownicy Instytutu Zootechniki- PIB oraz COBORU.

Uczestnikami demonstracji (ostateczny odbiorca) mogą być z województwa lubuskiego: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Udział ostatecznych odbiorców jest nieodpłatny, przy czym każdy z nich musi uczestniczyć w trzech wizytach zarówno w obiekcie A, B jak i C.

W ramach operacji zapewniamy wyżywienie na poszczególnych obiektach oraz nocleg z wyżywieniem, w województwie wielkopolskim, wraz z dojazdem do poszczególnych obiektów.

W załączeniu szczegółowy harmonogram wizyt

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub e-mailowo:

Koordynatorem demonstracji z ramienia Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest Justyna Klucznik-Demkiv
e-mail: j.klucznik@lodr.pl tel. 68 385 20 91 wew. 376 lub tel. kom. 513 978 934.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku