Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe

Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszoweWażne

W województwie lubuskim operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe realizowana będzie przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, w roku 2024. Będzie polegała  na założeniu i utrzymaniu, w okresie jej realizacji obiektów demonstracyjnych zgodnie, z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego. 
Na obszarze województwa lubuskiego będą założone i prowadzone łącznie 2 obiekty demonstracyjne w tym:

  • jedno typu A, prowadzące produkcję roślin białkowych w ramach PDO w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. 
  • drugie  typu B, w gospodarstwie w powiecie zielonogórskim uprawiającym rośliny białkowe na nasiona (soja, łubin wąskolistny) z przeznaczeniem na paszę dla kur niosek utrzymywanych w tym gospodarstwie. Podczas wizyt w gospodarstwie demonstracyjnym przedstawione zostaną  rozwiązania uwzględniające zagadnienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz w ekstruderze pod ciśnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w żywieniu i hodowli kur. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Po za województwem lubuskim odbędzie się wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich (typ C) z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli to na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego. 

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 53 ostatecznych odbiorców z województwa lubuskiego, przy czym każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.

Uczestnikami demonstracji ( ostateczny odbiorca) mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C, oraz broszurę zawierającą tematy m.in. technologię uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartość pokarmową nasion roślin białkowych i ich stosowanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

Koordynatorem demonstracji z ramienia Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest Justyna Klucznik-Demkiv e-mail: j.klucznik@lodr.pl tel. 68 385 20 91 wew. 376 lub tel. kom. 513 978 934.

Więcej szczegółowych informacji  przekażemy w późniejszym terminie

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku