Olimpiada Wiedzy o BHP w rolnictwie – 12 grudnia 2023 r. (godz.10:00) w LODR Kalsk - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Olimpiada Wiedzy o BHP w rolnictwie – 12 grudnia 2023 r. (godz.10:00) w LODR Kalsk

Olimpiada Wiedzy o BHP w rolnictwie – 12 grudnia 2023 r. (godz.10:00) w LODR KalskWażne

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza Rolników i Uczniów Szkół Rolniczych serdecznie do wzięcia udziału w XVIII Olimpiadę BHP w rolnictwie.

Olimpiada odbędzie się 12 grudnia 2023 r. w LODR Kalsk o godz.10:00.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Olimpiada organizowana jest wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowym Inspektoratem Pracy w Zielonej Górze oraz

 1. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 2. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 3. Lubuską Izbą Rolniczą w Zielonej Górze
 4. Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
 5. Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
 6. Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Zielonej Górze
 7. Lubuską Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 8. Zielonogórskim Rynkiem Rolno – Towarowym w Zielonej Górze
 9. ZSCKR w Kamieniu Małym
 10. ZSCKR w Henrykowie
 11. ZSCKR w Bobowicku
 12. ZSO w Gorzowie Wlkp.
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku