Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
GENERALI marzec -kwiecien 2024

Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt Ważne

Uwaga!

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu "Dobrostan zwierząt" od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Obowiązek odbycia jednorazowego, bezpłatnego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków u zwierząt. Rolnik będzie miał możliwość odbyć szkolenie w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek poprzez udział w jednej z trzech dostępnych form: (

1) ekranowo (samodzielnie poprzez dostęp on-line 24 h/7 dni w tygodniu),

2) webinarium (on-line z udziałem osoby prowadzącej i transmisji na żywo),

3) stacjonarnie (w oddziale ODR).”

Wymóg ten wynika z wytycznych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu "Dobrostan Zwierząt".

Szkolenia będą prowadzone przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

Szczegóły na temat terminów oraz formy szkoleń ukażą się wkrótce.

 

Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

Ponadto obowiązkowe są także szkolenia z zakresu efektywności energetycznej - dostępne od 15 marca 2024 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza od 15 marca 2024 r. wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie ekranowe z zakresu efektywności energetycznej dostępne na platformie Moodle.

www.szkoleniadlarolnika.pl

Odbycie szkolenie w ramach interwencji PS WPR I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej jest wymogiem uzyskania dofinansowania.

Szczegóły dostępne na stronie MRIRW - link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i102-inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

Szkolenie na platformie Moodle jest dostępne do 15 marca 2025 roku.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku