Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR

Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Informujemy, że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw.

Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Więcej informacji na stronie MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-platnosci-w-planie-strategicznym-wpr

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku