Nowe odmiany zbóż jarych i ozimych wpisanych do Krajowego Rejestru w 2024r. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Nowe odmiany zbóż jarych i ozimych wpisanych do Krajowego Rejestru w 2024r.

 Nowe odmiany zbóż jarych i ozimych wpisanych do Krajowego Rejestru w 2024r.

W styczniu 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej na trzecim posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych poświęconym odmianom zbóż jarych, pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian. Natomiast w miesiącu lutym na szóstym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego rejestru 36 nowych odmian zbóż ozimych 

Lista w załączniku.

Pszenica, zdjęcie ilustracyjne   Źródło:  Pixabay  

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku