NASZ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

NASZ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

NASZ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NASZ NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY

W dniu 20 lipca 2023 r. odbyła się IV edycja konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. Celem konkursu było popularyzowanie i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz w zakresie wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Pan Jan Gembara w dniu 11 lipca 2022 r., powołał komisję konkursową w składzie:

  • pani Iwona Świechowska – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  • pani Agnieszka Flis – Jednostka Certyfikująca ,,Gwarantowana Jakość” w Poznaniu,
  • pani Anna Słowik – Lubuska Izba Rolnicza.

Na podstawie odpowiednich kryteriów komisja wyłoniła najlepszych doradców ekologicznych:

I miejsce – pani Jolanta Nonn
II miejsce – pan Jarosław Buszewski
II miejsce – pan Tomasz Sakowicz
Wyróżnienie – Grzegorz Iskra
Wyróżnienie – Malwina Łukasiewicz

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, doceniając ich dotychczasową współpracę oraz wielki wkład, który włożyli w rozwój rolnictwa ekologicznego wśród rolników. Laureaci konkursu otrzymali należne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Pani Jolanta Nonn jest wieloletnim pracownikiem LODR w Kalsku. Jest pracownikiem sumiennym, zaangażowanym w swoją pracę. Na przestrzeni lat swojej kariery zdobyła szerokie spektrum umiejętności i wiedzy z dziedziny rolnictwa jak i ekologii, potrzebnej do dzielenia się z każdym rolnikiem nie zależnie od wielkości swojego gospodarstwa. Pozytywne opinie o Pani Jolancie sięgają nie tylko i wyłącznie w powiecie jakim urzęduję ale na przestrzeni całego województwa. Swoją renomę zawdzięcza dzięki profesjonalnemu oraz indywidualnemu podejściu do każdego gospodarstwa. Pracą doradczą w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego objęte są 25 gospodarstw. W 2022 roku Pani Jolanta udzieliła z tematu dotyczącego ekologii ( przetwórstwo, rolnictwo ekologiczne, płatność) 93 porady oraz pomogła sporządzić 22 KUD-y. W 2022 roku ukończyła szkolenie pt. „Warsztaty Pracy Doradcy- Rola pracownika w procesie zmian” zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pani Jolanta współpracuję nie tylko z rolnikami ale również z instytucjami na rzecz rolnictwa ekologicznego m.in. COBICO Sp. z.o.o. oraz Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z.o.o.

Na przełomie pracy w ODR systematycznie kształciła się oraz brała udział w szkoleniach, które promowały produkcję metodami ekologicznymi.

W wyniku zdobytej wiedzy oraz zaufania wśród rolników brała udział nie tylko jako słuchacz, ale również jako wykładowca w konferencji ekologicznej pt. „Produkcja żywności wysokiej jakości” organizowanej przez SIR w LODR w Kalsku. Jest to osoba rzetelna oraz skrupulatna, która ciężką pracą zasługuję na miano „Najlepszego Doradcę Ekologicznego” w 2023 roku.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku