Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

Nagrody za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i na rynkach rolnych oraz rybołówstwie. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, oddzielnie dla każdego osiągnięcia.

O nagrodę lub wyróżnienie mogą ubiegać podmioty działające na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa, których osiągnięcia zostały wdrożone lub upowszechnione w sposób przynoszący wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Wzór wniosku oraz Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i na rynkach rolnych oraz rybołówstwie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nagrody-za-osiagniecia-w-zakresie-wdrazania-postepu-w-rolnictwie

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku