Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w badaniu KE nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w badaniu KE nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w badaniu KE nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w badaniu KE nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych

Dokładniejsze informacje, w tym anonimowa ankieta dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-badaniu-ke-nt-nieuczciwych-praktyk-handlowych-w-lancuchu-dostaw-produktow-rolno-spozywczych

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku