Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi” - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Kobiety zaangażowane w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zachęcamy do udziału w konkursie „Kobiety dla Polskiej Wsi”, którego inicjatorem jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej informacji dostępnych pod linkami:

https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/konkurs-kobiety-dla-polskiej-wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku