Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem: „Bezpieczeństwo żywności: bądźmy przygotowani na nieoczekiwane” - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem: „Bezpieczeństwo żywności: bądźmy przygotowani na nieoczekiwane”

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności pod hasłem: „Bezpieczeństwo żywności: bądźmy przygotowani na nieoczekiwane”

„Bezpieczeństwo żywności: bądźmy przygotowani na nieoczekiwane” to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. Zostało ono wybrane w związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą uruchomienia Międzynarodowej Sieci Organów Bezpieczeństwa Żywności FAO/WHO (INFOSAN).

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został ustanowiony w 2018 r. na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni
Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma przypomnieć nam wszystkim, że bezpieczeństwo żywności to zbiorowa odpowiedzialność. Każdy – od producentów po konsumentów – odgrywa swoją rolę. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że żywność na naszym talerzu jest bezpieczna.

Bądźmy przygotowani na nieoczekiwane
Istnieją wyjątkowe sytuacje i nieoczekiwane okoliczności, które mogą sprawić, że bezpieczeństwo żywności jest zagrożone. Dlatego wszyscy musimy być przygotowani na nieoczekiwane. Sprawnie działająca sieć wymiany informacji o sytuacjach kryzysowych związanych z żywnością z pewnością może nam w tym pomóc.

Pięć powodów, dla których bezpieczeństwo żywności dotyczy nas wszystkich
Zachowanie bezpieczeństwo żywności jest ważne dla nas wszystkich, bo umożliwia:

Zapobieganie chorobom powodowanym przez skażoną żywność.
Zdrowe odżywianie – dzięki uniknięciu szkód dla zdrowia i umożliwienie organizmowi wchłaniania niezbędnych składników odżywczych.
Bezpieczne: produkcję i przygotowywanie żywności – właściwe obchodzenie się z żywnością jest kluczem do zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność.
Ułatwienie handlu – spełnianie norm bezpieczeństwa żywności utrzymuje płynność handlu żywnością i pomaga producentom poszerzać dostęp do rynków.
Ograniczenie strat i marnowania żywności – zapobieganie psuciu się lub zanieczyszczeniu żywności oraz technologie przedłużające okres przydatności do spożycia mogą zmniejszyć straty i odpady.
Międzynarodowa Sieć Organów Bezpieczeństwa Żywności FAO/WHO (INFOSAN)
Obchody tegorocznego Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności inspirują do gotowości w zakresie bezpieczeństwa żywności, szczególnie wtedy, gdy konieczne jest szybkie zidentyfikowanie charakteru i zasięgu międzynarodowego ogniska lub potencjalnego ogniska choroby przenoszonej przez żywność.

Przez ostatnie dwadzieścia lat INFOSAN był liderem gotowości w zakresie bezpieczeństwa żywności, zapewniając platformę do szybkiej wymiany informacji dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności na całym świecie. Rolą INFOSAN jest zapobieganie, wykrywanie i zarządzanie zagrożeniami w łańcuchach dostaw żywności oraz pasz, a tym samym ochrona zdrowia i życia ludzi. Na stronie FAO można znaleźć więcej informacji o INFOSAN.

Inicjatywa utworzenia sieci powstała w wyniku prac nad Zasadami i wytycznymi Komisji Kodeksu Żywnościowego dotyczącymi wymiany informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa żywności (CXG 19-1995). Rewizja CXG 19-1995 z 2004 roku (ostatnia rewizja zasad miała miejsce w 2016 roku) wprowadziła zalecenia dotyczące szybkiej międzynarodowej i międzysektorowej wymiany informacji, które doprowadziły m.in. do utworzenia INFOSAN. 

Wspomniany dokument podkreśla znaczenie sprawnej komunikacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa żywności, mającej na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia publicznego. Globalny charakter handlu żywnością wymaga, aby komunikacja odbywała się tak szybko, jak to możliwe, między wszystkimi właściwymi organami kontroli żywności państw dotkniętych zagrożeniem.

Więcej informacji o WFSD2024 znajduje się na stronie Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miedzynarodowy-dzien-bezpieczenstwa-zywnosci-pod-haslem-bezpieczenstwo-zywnosci-badzmy-przygotowani-na-nieoczekiwane

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku