Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierzątWażne

Szkolenia: Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu "Dobrostan zwierząt" od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Obowiązek odbycia jednorazowego, bezpłatnego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków u zwierząt. Rolnik będzie miał możliwość odbyć szkolenie w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek poprzez udział w jednej z trzech dostępnych form: (

1) ekranowo (samodzielnie poprzez dostęp on-line 24 h/7 dni w tygodniu),

2) webinarium (on-line z udziałem osoby prowadzącej i transmisji na żywo),

3) stacjonarnie (w oddziale ODR).”

Wymóg ten wynika z wytycznych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Szkolenie takie należy odbyć do końca 2024 roku, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu "Dobrostan Zwierząt".

Szkolenia będą prowadzone przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

Lp. Data szkolenia stacjonarnego Miejsce/PZDR Organizator
1. 10.06.2024 r.

LODR Kalsk, PZDR Zielona Góra

Kalsk 91, 66-100 Sulechów

Danuta Misztoft

tel.513 978 982

Uwaga! Osoby które chcą wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym proszone są o to by miały podczas szkolenia dostęp do swojego numeru producenta (nadanego przez ARIMR). Dane te są kluczowe przy tworzeniu zaświadczeń.

 

Link do szkolenia ekranowego realizowanego przez platformę ,,Moodle" (instrukcja w załączeniu).

https://sdr.lodr.pl/

 

 

Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Link do szkolenia ekranowego realizowanego przez platformę ,,Moodle" (instrukcja w załączeniu).


https://sdr.lodr.pl/

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku