LODR szuka pracownika - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

LODR szuka pracownika

LODR szuka pracownika

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku
poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko
doradca ds. ogólnorolnych

Miejsce pracy:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żarach – punkt obsługi w Lubsku.

Zakres zadań na stanowisku:
prowadzenie doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości oraz technologii produkcji rolniczej;
pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji;
organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi;
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
- prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
komunikatywność,
rzetelność.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV,
kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty proszę składać na adres e-mail:
sekretariat@lodr.pl lub listownie na adres siedziby: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Do dokumentów proszę dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia do pobrania tutaj

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku