List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa

Szanowni Państwo, 

Dożynki to ogromnie ważna i doniosła uroczystość,  która w bardzo dużym stopniu integruje społeczność, tak aby wspólnie podziękować Panu Bogu za dar plonów ziemi. To również święto wsi i jej mieszkańców, bo to oni właśnie stoją na straży najpiękniejszych wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są prezentowane tutaj zwyczaje dożynkowe, przepiękne własnoręcznie uwite wieńce ze zbóż, owoców, warzyw oraz ziół. Wieńce dożynkowe i bochen chleba, ukazują bezcenne atuty polskiej wsi, tj. wiarę, oddanie  pracy, a nade wszystko umiłowanie  polskości.

Uroczystości dożynkowe rozpoczyna uroczysta msza święta, która jest pięknym staropolskim zwyczajem, który przypomina nam, że Bóg jest szafarzem wszelkich łask, a plony ziemi są wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka.

Dziękuję rolnikom za ich wysiłek i ciężką pracę, dzięki której na naszych stołach nie brakuje polskiego chleba. Dziękuję za troskę o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego,  poprzez promowanie lokalnych obrzędów i dzieł twórców ludowych.

Drodzy Rolnicy, przyjmijcie wyrazy najgłębszego szacunku za Waszą całoroczną, pełną poświęcenia pracę. Życzę Wam i Waszym Rodzinom poczucia dumy z efektów własnej pracy oraz składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dobrych, urodzajnych plonów w następnych latach.

Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniam Państwa, iż ze swojej strony robię i  zrobię wszystko, aby nasza polska wieś rozwijała się jak najlepiej.

 

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa

Szczęść Boże polskim rolnikom.

Z wyrazami szacunku

Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku