Lasy w Polsce oraz w województwie lubuskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Lasy w Polsce oraz w województwie lubuskim

Lasy w Polsce oraz w województwie lubuskim
Lasy w Polsce oraz w województwie lubuskim

20 analiz na 20-lecie!

Przedstawiamy Państwu czwartą analizę, która pozwoli ocenić jakość zmian w badanych latach…

Dzisiejsza tematyka będzie poruszać kwestię lasów, które są niemalże symbolem naszego województwa.

Województwo lubuskie posiada najwyższy wynik, jeśli chodzi o średnią powierzchnię lasów przypadającą na 1 mieszkańca.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z analizą!

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku