KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, MRIRW wydłużyło z 18 do 24 miesięcy termin realizacji inwestycji w zakresie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

1 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużające termin realizacji przedsięwzięć w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO dotyczących wsparcia dla MŚP.

Ograniczy to ryzyko niezrealizowania przez przedsiębiorstwa w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. 

Tekst rozporządzenia znajduje się w załączniku.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kpo-wiecej-czasu-na-realizacje-inwestycji-w-zakresie-wsparcia-dla-mikro--malych-i-srednich-przedsiebiorstw?fbclid=IwY2xjawDxM3xleHRuA2FlbQIxMAABHdk-6JtWY_MpxnOnUe3fBoMlniqwU4yGPw_hpgFkxvz3UlsonWeunClwEQ_aem_CBP_3Fp4BviKkDjFC9P2ug

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku