Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku.

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje XVII edycję ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2024 roku.
Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnienie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy.

Zapraszamy do udziału. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia gospodarstw z województwa lubuskiego prosimy przesyłać w terminie do 10 lipca 2024 roku:

  • listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@lodr.pl.

Zwycięzca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do etapu krajowego konkursu.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku