Komunikat prasowy PIN ws podróbek materiału siewnego - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Komunikat prasowy PIN ws podróbek materiału siewnego

Komunikat prasowy PIN ws podróbek materiału siewnego

Komunikat prasowy Polskiej Izby Nasiennej
ws. podrabianego materiału siewnego
W związku z pojawiającymi się bardzo atrakcyjnymi ofertami sprzedaży materiału siewnego roślin rolniczych, a w szczególności nasion kukurydzy, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o uwagę i ostrożność.
Atrakcyjne cenowo oferty materiału siewnego pochodzącego najczęściej z państw nienależących do Unii Europejskiej, pojawiające się w przestrzeni internetowych platform zakupowych mogą dotyczyć nasion pochodzących z nielegalnej produkcji. Wyspecjalizowane grupy produkują podrobiony materiał siewny pakowany w graficznie podobne opakowania z fałszywymi dokumentami (etykietami) i następnie wprowadzają je do obrotu.
Podrobiony materiał siewny produkowany jest z materiałów, które nie spełniają wymagań jakościowych. Najczęściej do worków trafiają nasiona innych odmian, a w przypadku odmian mieszańcowych często jest to pokolenie F2. Użycie takiego materiału może znacząco obniżyć plony. Wysiew nasion odmian mieszańcowych pokolenia F2 lub dalszego jest prawnie zabroniony. Nielegalny materiał siewny może być również zanieczyszczony nasionami odmian GMO, których uprawa w Polsce jest zakazana. Odpowiednie służby badają systematycznie uprawy pod kątem ich występowania na polach uprawnych. W przypadku wykrycia uprawy roślin GMO rolnikowi grozi kara oraz konieczność utylizacji roślin.
Do produkcji podrobionego materiału siewnego mogą być wykorzystywane zaprawy nasienne zawierające substancje czynne zabronione na terenie UE, podróbki środków ochrony roślin lub wyłącznie barwnik. Takie środki nie gwarantują odpowiedniej ochrony i mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, a wysianie nasion z niedozwoloną substancją może skutkować odpowiedzialnością karną.
Dlatego apelujemy do wszystkich o rozwagę i ostrożność w procesie dokonywania zakupu materiału siewnego. Rekomendujemy korzystać ze sprawdzonych i legalnych źródeł, które zapewniają możliwość reklamacji w przypadku zastrzeżeń. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie materiału siewnego urzędową etykietą gwarantującą, że został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.
Polska Izba Nasienna jest jedyną izbą gospodarczą w Polsce reprezentującą branżę hodowlano-nasienną, misją izby jest tworzenie najlepszych warunków do rozwoju branży, w celu zapewnienia rolnikom dostaw wysokiej jakości materiału siewnego najlepszych odmian.
Kontakt dla mediów:
Polska Izba Nasienna, ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań, Tel. 61 848 49 54, E-mail: pin.poznan@post.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku