KOMPLEKSOWE PROGRAMY DORADCZE - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

KOMPLEKSOWE PROGRAMY DORADCZE

KOMPLEKSOWE PROGRAMY DORADCZEWażne

   KOMPLEKSOWE PROGRAMY DORADCZE

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH INTERWENCJI I.14.2.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku realizuje operację objętą interwencją  I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze moduł 1 Kompleksowe programy doradcze w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Celem operacji jest modernizacja sektora rolnego oraz wsparcie wykorzystania innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Rezultatem operacji będzie wzmocnienie  przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności gospodarstw.  

Przedmiotem operacji jest świadczenie kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorców programów doradczych (rolników lub młodych rolników) na obszarze województwa lubuskiego.

Realizacja kompleksowych  programów doradczych współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Informacji udziela p. Janusz Kupiński (j.kupinski@lodr.pl) Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich LODR Kalsk

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku