Komisja Europejska zapowiada wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Komisja Europejska zapowiada wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin

Komisja Europejska zapowiada wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 6 lutego 2024 r. zapowiedziała wycofanie przez KE projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zrównoważonego stosowania środków ochrony. Założenia tego projektu są według Polski nieracjonalne i nieakceptowalne – uderzyłyby w opłacalność produkcji rolnej i miałyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe.

Więcej informacji dostępnych na stronie MRIRW pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komisja-europejska-zapowiada-wycofanie-projektu-przepisow-ograniczajacych-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku